Welkom bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB)

SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. SBIB staat open voor bedrijven in de bouwnijverheid. U vindt hier de registratiecriteria

De SBIB code is in beginsel een zelfdisciplinaire regeling. Dit betekent dat het bedrijf zelf mag beoordelen in hoeverre haar gedragscode wordt overtreden en welke maatregel daarvoor wordt getroffen. Daarnaast kunnen klachten over geregistreerde ondernemingen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht. Deze klacht zal betrekking moeten hebben op een overtreding van de code, het gaat dus met name over klachten over opdrachtverkrijging en mededinging. De klachtenprocedure vindt u op deze website.

Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming