Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht is een commissie van onafhankelijke externe deskundigen op de gebieden bedrijfsethiek en mededinging, en met kennis uit de (bouw) sector. Leden beschikken over ruime maatschappelijke ervaring.

Taken

De commissie heeft zes taken:

 • Het opstellen van een model-bedrijfscode voor ondernemingen in de bouwnijverheid;
 • Het doen van voorstellen aan individuele bedrijven voor eventuele wijzigingen in de gedragscode indien daar aanleiding voor is;
 • Kennisnemen van het sanctiebeleid van geregistreerde ondernemingen door middel van verplichte periodieke rapportage door geregistreerde ondernemingen Deze begint per 31 december 2004.
 • Het behandelen van klachten over geregistreerde ondernemingen.
 • Bindende advisering van het bestuur van de SBIB over sancties.
 • Gevraagde en ongevraagde advisering van het bestuur van de SBIB.

Leden

De commissie bestaat uit:

 • drs. R. den Dunnen (oud-secretaris-generaal ministerie van VROM) (Bekijk CV)
 • prof. mr. M. van Empel (hoogleraar economisch recht Universiteit van Amsterdam en Rome), (Bekijk CV)
 • prof. mr. H. Franken (hoogleraar recht en informatica Universiteit Leiden) (Bekijk CV)
 • jhr. Ir. C.J.A. Reigersman (voormalig vice-voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep nv (Bekijk CV)
Sluiten
Martijn van Empel

Roel den Dunnen

1939
 • Tot 1967 studie Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam
 • 1968-1970 stedenbouwkundig medewerker gemeente Rotterdam
 • Vervolgens hoofd Ruimtelijk en Sociaal onderzoek Bouwcentrum,
 • Docent Stedelijke en Regionale Planning en Unesco-adviseur voor Mexico, India en Indonesië
 • 1974-1977 industrieel adviseur bij ICON, Amsterdam
 • 1977 wethouder Sport, Recreatie en Milieu in Rotterdam; tevens wethouder voor Onderwijs- en Jeugdzaken en Emancipatie en aansluitend voor Haven- en Economische Zaken
 • 1986-1990 loco-burgemeester van Rotterdam
 • 1990-2000 één jaar Directeur-Generaal Ruimtelijke Ordening; aansluitend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van VROM.
 • 2000-heden werkzaam bij Adviesbureau RODUN, gespecialiseerd in stedenbouw, organisatieadvies en persoonlijke begeleiding.
 • 1993-1998 Bijzonder hoogleraar Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Steigenga Leerstoel.
 • 1982-heden verscheidene commissariaten w.o. President Commissaris World Trade Center, Rotterdam, commissaris luchthaven Schiphol, President Commissaris Rotterdamse Havenpool en commissaris bij VOPAK
 • Voorzitter van een aantal instellingen waaronder de Klachtencommissie Rechtbank Rotterdam.
Sluiten
Martijn van Empel

Martijn van Empel

1931
 • Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Université de Paris
 • Medewerker bij het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg en lid van de Juridische Dienst van de Raad van Ministers van de EG,
 • Tien jaar Juridische Dienst N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven
 • 1983-2003 partner advocatenkantoor Stibbe, hoofd sectie Europees recht en Mededingingsrecht
 • Thans als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor Macchi di Cellere Gangemi in Rome
 • Vanaf 1981 achtereenvolgens prof. Bedrijfskunde (Juridische Aspecten) aan de Rijksuniversiteit Groningen en prof. Economisch Recht bij het Europa Instituut, Universiteit van Amsterdam
 • Thans docent Europees Recht aan de Universiteit LUISS Guido Carli in Rome
 • Publicaties: diverse boeken en artikelen op het gebied van mededinging, intellectuele eigendom, media, telecommunicatie en financiële diensten
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Sluiten
Martijn van Empel

Hans Franken

1936
 • Tot 1959 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
 • Studie aan de Faculté du Droit et des Sciences Economiques van de Sorbonne
 • Ambtenaar in opleiding
 • Van 1962-1966 Officier van Justitie te Rotterdam
 • Aansluitend een aantal jaren advocaat en procureur
 • 1969 benoeming tot rechter bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam
 • 1974 promotie op proefschrift over het Vervolgingsbeleid
 • 1974 hoogleraar Inleiding tot de Rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Aansluitend tot 1983 hoogleraar Inleiding tot de Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Leiden
 • 1983-1987 lid van de Raad van State
 • 1987 terugkeer naar Rijksuniversiteit Leiden als hoogleraar Encyclopedie tot de Rechtswetenschap en Informaticarecht
 • Tevens hoogleraar Informatica en Recht aan de Rijks Universiteit Groningen
 • Sinds 2001 hoogleraar Informatierecht aan de Rijksuniversiteit Leiden
 • Nevenfuncties: lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, plaatsvervangend Kroonlid SER, plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof Den Haag, voorzitter College van Beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, lid Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Den Haag, voorzitter College van Beroep van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrechtadviseurs, voorzitter Raad van Tucht van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors. Tevens veelvuldig arbiter en mediator.
 • Eerder voorzitter bestuur Wetenschappelijk Instituut CDA en lid van het Dagelijks en Partijbestuur.
 • Publicaties: een groot aantal publicaties op het gebied van rechtstheorie en informatica en recht.

Nevenfuncties o.a. vm voorzitter Bestuur CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving),lid Raad van Toezicht Delft Cluster, lid Raad van Toezicht GeoDelft, lid Raad van Toezicht WL/Delft Hydraulics, bestuurslid NABU [Vereniging van Nederlandse Aannemers met Belangen in het Buitenland], lid Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties, vm bestuurslid ICC Nederland [International Chamber of Commerce], lid Nationaal Comité Nederland voor Wereld Petroleum Congressen, Den Haag, bestuurslid Universiteitsfonds Delft.

Sluiten
Martijn van Empel

Carel Jan Reigersman

1945
 • 1974 afgestudeerd ir. Civiele Techniek, TU Delft
 • 1974 – 1976 HBM Utiliteitsbouw Zuid-West
 • 1976 – 1977 Assistent projectmanager vak 16A Spoortunnel Schiphol
 • 1978 – 1981 Assistent projectleider Gouwe Aquaduct
 • 1981 – 1984 Technical manager CPTP, Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuarios Lda (dochteronderneming van HBW) te Lissabon.
 • 1984 – 1986 General Manager CPTP
 • 1986 – 1990 Adjunct-directeur-generaal CEI (groepsmaatschappij van HBG België)
 • - 1990 – 1995 Directeur Hollandsche Beton- en Waterbouw bv (HBW) te Gouda (waarvan drie jaar als voorzitter).
 • - 1995 – 2000 Lid Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep nv (HBG) te Rijswijk.
 • - 2000 – 2002 President Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep nv (HBG) te Rijswijk
 • - april – nov 2002 Vice-president Dragados S.A. President-commissaris Hollandsche Beton Groep nv.
 • - nov 2002 – aug 2003 Vice-voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep nv.
 • Aug 2003 Teruggetreden uit Raad van Bestuur van de Koninklijke BAM Groep nv.
Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming