Stichting

Doel

Het doel van de SBIB is het (stimuleren van het) opstellen, beheren en bewaken van zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot de integriteit van de bouwnijverheid ten aanzien van de opdrachtverkrijging en mededinging in Nederland.

Organisatie

Het bestuur van de SBIB bestaat uit de volgende leden:

 • mr.drs. L.C. Brinkman (voorzitter, namens Bouwend Nederland)
 • ir. B.J. Wierenga (vice-voorziter, namens Bouwend Nederland)
 • ir. J.A. Kruijt (penningmeester, namens Bouwend Nederland)
 • ir. M. Engels (bestuurslid namens UNETO-VNI)
 • G.H. van Nieuwpoort (interim bestuurslid namens VOBN)

Commissie van Toezicht

Het bestuur van de SBIB benoemt de onafhankelijke leden van de Commissie van Toezicht. De minimaal drie en maximaal vijf leden worden gekozen op grond van hun expertise op het terrein van ethiek, ondernemen, de bouw, tucht- of mededingingsrecht. De Commissie van Toezicht behandelt klachten die gaan over de schending van de bedrijfscode door de ondernemingen die bij de SBIB zijn geregistreerd.

Bureau

Het bureau van de SBIB is gevestigd in Zoetermeer en bestaat uit twee secretarissen en een bureaumedewerker.

Activiteiten

De SBIB ondersteunt het integriteitsbeleid van ondernemingen in de bouw, maakt dit zichtbaar voor derden en houdt toezicht op de naleving van de integriteit.

De SBIB houdt zich bezig met:

 • Het opstellen van een model-bedrijfscode voor ondernemingen in de bouwnijverheid;
 • Het doen van voorstellen aan individuele bedrijven voor eventuele wijzigingen in de gedragscode indien daar aanleiding voor is;
 • Toezicht op de naleving van de bepalingen in de bedrijfscode;
 • Het registeren van ondernemingen met een bedrijfscode;
 • Het beheren van een openbaar register;
 • Coorlichting over de registratiecriteria;
 • Het toepassen van sancties die zijn opgelegd door de Commissie van Toezicht;
 • Het openbaar maken van deze santies;
 • Periodieke rapportage over de werkzaamheden.
Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming