Periodieke rapportage

Een onderneming die is opgenomen in het register van de SBIB is verplicht tweejaarlijks te rapporteren over overtredingen van de gedragscode en de wijze waarop deze overtredingen binnen de onderneming zijn afgedaan. Ondernemingen die in concernverband zijn georganiseerd moeten per onderneming afzonderlijk een periodieke rapportage verrichten. Onlangs zijn de SBIB deelnemers geënqueteerd over de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. De resultaten hiervan zullen naar verwachting in september 2015 bekend worden gemaakt.

Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming