Registratiecriteria

Welke ondernemingen kunnen zich laten registreren?

Volgens de statuten kunnen in het SBIB-register worden ingeschreven “rechtspersonen dan wel natuurlijke personen die een onderneming drijven in de bouwnijverheid, die voldoen aan nader door het bestuur vastgestelde criteria en die zich als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten door het bestuur” (art. 4 lid 2). Onder bouwnijverheid wordt verstaan: “de bouwnijverheid in Nederland in de ruimste zin van het woord” (art. 2).

Nadere criteria

Het bestuur van de SBIB heeft nadere criteria vastgesteld, aan de hand waarvan wordt bepaald of een onderneming zich kan laten registreren bij de SBIB. Ondernemingen die voldoen aan een van de volgende criteria kunnen zich laten registreren bij de SBIB:

  • Bedrijven die lid zijn van een van de volgende verenigingen, alsmede hun werkmaatschappijen: Bouwend Nederland, UNETO-VNI, VOBN.
  • Bedrijven die bedrijfsactiviteiten uitoefenen die het CBS categoriseert onder de categorieën 451 (bouwrijp maken van terreinen) en 452 (burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water-, en wegenbouw –geen grondverzet-);
  • Bedrijven die bedrijfsactiviteiten uitvoeren die het CBS categoriseert onder de categorieën 453 (bouwinstallatie) en/of de codes 3150 installatie van neonreclame, 3330 installatie van bewakings- en besturingssystemen voor industriële processen, 5184 levering en installatie van computernetwerken, 2811 aanleg en onderhoud van industriële leidingen aan boord van schepen of voor de industrie, 7470.2 de gaswacht (schoon maken en controle van gasapparaten), 9001 onderhoud en reiniging van rioleringen, 2923 aanleg en onderhoud van industriële koeltechnische en luchtbehandelinginstallaties;
  • Bedrijven die bedrijfsactiviteiten uitoefenen die het CBS categoriseert onder de categorie 2663 (vervaardigen van stortklare beton).

Hoe kan een onderneming zich laten registreren?

Hiertoe dient een onderneming de registratieprocedure te volgen, welke te vinden is op de website, onder het kopje ‘registreren’. Daar is ook het in te vullen registratieformulier opgenomen.

Zoetermeer, februari 2009
Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming