Registratieformulier

Gegevens onderneming

Let op!

Houdstermaatschappijen en werkmaatschappijen van een bouwbedrijf dat is georganiseerd in concernverband dienen zich afzonderlijk aan te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van het voorbeeldmachtiging en de voorbeeldbrief.

Naam onderneming Inschrijfnummer KvK
Naam onderneming

Bedrijfsnaam volgens inschrijving in het handelsregister.

?
 
Bezoekadres Postcode
 
Plaats Telefoonnummer
 
Fax E-mail
 
Postadres Postcode
Postadres

Naar dit adres verzendt de SBIB de post.

?
 
Plaats Website
 

Bedrijfskenmerken

 
Maakt uw onderneming deel uit van een concern?
Maakt uw onderneming deel uit van een concern?

Alle houdster- en werkmaatschappijen dienen zich afzonderlijk aan te melden bij de SBIB.

?
 
Op welk terrein wordt de meeste omzet behaald?
Op welk terrein wordt de meeste omzet behaald?

Er is slechts één keuze mogelijk. Gelieve uitsluitend aan te geven aan welke activiteit(en) u in hoofdzaak uw omzet ontleend. Bent u werkzaam in de installatiebranche, vul dan alleen "installatie" in.

?
 
Brancheorganisatie Provincie
 • AVM
 • Bouwend Nederland
 • BOVATIN
 • FOSAG
 • Het Hellend Dak
 • NABU
 • NVB
 • NVK
 • OBN
 • Uneto-VNI
 • VBKO
 • VNV
 • VOBN
 • VOGA
 • VSB
Brancheorganisatie

Als u lid bent van verschillende brancheorganisaties kunt u dit aangeven door verschillende brancheorganisaties te selecteren.

?
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-brabant
 • Noord-holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-holland
Provincie

U kunt maximaal 5 werkgebieden selecteren. Het is voor de SBIB niet van belang of u activiteiten verricht in het buitenland.

?
 
 
Hoeveel bedroeg in het afgelopen jaar de totale binnenlandse omzet exclusief BTW van uw onderneming?
Totale binnenlandse omzet

Er is slechts één keuze mogelijk . Gevraagd wordt de omzet (waarde van gefactureerde bedragen) in het laatst afgesloten boekjaar. Als uw onderneming een houdstermaatschappij is, dan alleen de omzet invullen die door deze houdstermaatschappij zelf wordt gemaakt en dus niet de omzet die door haar werkmaatschappijen wordt gemaakt. De werkmaatschappijen moeten zich afzonderlijk aanmelden bij de SBIB. Zij dienen dan hun eigen omzet bij de aanmelding in te vullen.

?
 
Wat is momenteel het aantal werkzame personen binnen uw onderneming?
Wat is momenteel het aantal werkzame personen binnen uw onderneming?

Er is slechts één keuze mogelijk. Onder werkzame personen vallen ook uitzend- en inleenkrachten, meewerkende eigenaren en gezinsleden. Onderaannemers worden niet meegerekend. Als uw onderneming een houdstermaatschappij is, dan alleen de werkzame personen bij deze houdstermaatschappij zelf invullen.

?
 

Gegevens directie

 
Heer/mevrouw Naam directielid
Heer/Mevrouw

Dit directielid is bevoegd om de onderneming aan te melden bij de SBIB en zo de onderneming te binden aan de statuten en reglementen van de SBIB.

?
 
E-mail Telefoon
 
Fax
 

Gegevens toezichthouder

 
Heer/mevrouw Naam toezichthouder
 
E-mail Telefoon
 
Fax
 
Bedrijf toezichthouder Postadres
 
Postcode Plaats
 
Opslaan