Deelnemer worden

Registratiebeleid

Wilt u weten of uw bedrijf zich kan laten registreren bij de SBIB? Raadpleeg dan de registratiecriteria.

Aanmelding

Bedrijven kunnen via het registratieformulier melden dat zij een gedragscode hebben die voldoet aan de minimumeisen van de bedrijfscode van de SBIB.

Let op!

Houdstermaatschappijen en werkmaatschappijen van een bouwbedrijf dat is georganiseerd in concernverband, dienen zich afzonderlijk aan te melden. Wel kan een centraal persoon de aanmelding van al deze maatschappijen verrichten. Deze persoon moet worden gemachtigd door de directieleden van de afzonderlijke houdster- en werkmaatschappijen. Kijk voor een voorbeeldmachtiging en een voorbeeldbrief.

Inschrijving

Een onderneming wordt geregistreerd als de SBIB het ingevulde registratieformulier heeft ontvangen.

Inschrijvingsduur

Ondernemingen zijn ingeschreven voor een periode van vijf jaar. Na vier jaar verzoekt de SBIB de ondernemingen zich opnieuw in te schrijven.

Inschrijvingskosten

Aan inschrijving in het register zijn geen kosten verbonden.

Acceptatie beleid SBIB en procedures Commissie van Toezicht

De geregistreerde onderneming verklaart het beleid van de SBIB te accepteren en zich te conformeren aan uitspraken van de Commissie van Toezicht.

Periodieke rapportages

De SBIB biedt ondernemingen een standaardmodel aan voor de periodieke rapportage over het integriteits- en sanctiebeleid van ondernemingen. Ondernemingen rapporteren tweejaarlijks.

Openbaar register

Het register vermeldt alle geregistreerde bedrijven. Het register van de SBIB is openbaar en in te zien via deze internetsite.

Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming