Disclaimer Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

SBIB spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SBIB volledig en juist is, daarentegen kan SBIB niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

SBIB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De SBIB-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SBIB liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van SBIB. SBIB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SBIB geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

SBIB vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van SBIB en SBIB geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van SBIB. Tevens is SBIB niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van SBIB die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is SBIB in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: klachten@sbib.nl.

Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming