Klachtenformulier

Wanneer u een klacht wilt indienen, dient u gebruik te maken van het klachtenformulier. Dit moet u volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar het secretariaat van SBIB, Postbus 340, 2700 AN Zoetermeer. Voordat u de klacht indient, leest u eerst de klachtenprocedure. U kunt Uw klacht van een nadere toelichting voorzien. Indien U de klacht zou willen onderbouwen met schriftelijke stukken, wordt U verzocht daarvan een kopie bij te voegen.
Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming